Persondatapolitik

1. Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes diabolo.dk v./TC2 ApS ("TC2", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, diabolo.dk ("Hjemmesiden").

TC2 er dataansvarlig for persondata der indsamles via Hjemmesiden. Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte: diabolo.dk v./TC2 ApS, J.P. Larsens Vej 11, 8220 Brabrand, +45 70250400, info@diabolo.dk

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil det blive skrevet på denne side.

Dette er version 1.0 af vores persondatapolitik (dato d. 1. juni 2018)

2. TC2 ApS's indsamling af dine personoplysninger?
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om din browser, IP-adresse, sider du besøger og hvilke søgetermer du bruger. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Google.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.:

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mail, telefonnr., betalingsmåde, leveringstype, hvilke produkter du køber (og eventuelt har returneret), samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Formålet er, at vi kan levere bestilte produkter samt at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. IP-adressen indsamles for at forhindre svindel. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Brug af databehandlere:
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer videregives til den transportør der står for leveringen af de købte varer til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Denne databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Dine rettigheder
For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Nedenfor finder du en liste over dine rettigheder som kunde hos os. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at sende en skriftlig anmodning til os. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Indsigtsretten:
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om en kopi af de data vi har registreret om dig.

Retten til berigtigelse:
Skulle vi have forkerte personoplysninger, har du ret til at få dem rettet.

Retten til sletning:
I visse tilfælde har du ret til at få alle - eller visse af - dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Vi er ikke forpligtede til at slette din personoplysninger hvis de er nødvendig for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet:
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har også ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2, hvis indsigelsen gøres af grunde der vedrører din personlige situation.

Retten til at tilbagekalde samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til at klage:
Du ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, +45 33193200.

5. Sletning af persondata
Oplysninger om din brug af Hjemmesiden (jfr. pkt. 2), slettes når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes når dit samtykke trækkes tilbage. Det samme gælder anmeldelser af produkter og din købsoplevelse.

Oplysninger i forbindelse med køb på Hjemmesiden (jfr. pkt. 2) gemmes i 5 år, så vi har mulighed for at rådgive dig om reservedele i produktets levetid. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Alle oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

6. Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Copyright © diabolo.dk

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.